Cha đẻ của kênh đào Suez là ai, sao ông lại thất bại với kênh đào Panama?

Cha đẻ của kênh đào Suez là ai, sao ông lại thất bại với kênh đào Panama?
TPO - Là nhà ngoại giao chuyên nghiệp nhưng tên tuổi của ông lại gắn liền với kênh Suez, con kênh đào được ví như động mạch của nền kinh tế thế giới.
Kênh đào Suez mở cửa từ năm bao nhiêu?

1. Kênh đào Suez mở cửa từ năm bao nhiêu?

 • icon

  1869

 • icon

  1870

 • icon

  1871

Kênh đào Suez mở cửa từ năm 1869 đã giúp tàu thuyền không phải đi thêm bao nhiêu km vòng qua châu Phi?

2. Kênh đào Suez mở cửa từ năm 1869 đã giúp tàu thuyền không phải đi thêm bao nhiêu km vòng qua châu Phi?

 • icon

  5000 km

 • icon

  6000 km

 • icon

  7000 km

Cha đẻ kênh đào Suez là ai?

3. Cha đẻ kênh đào Suez là ai?

 • icon

  Ferdinand de Lesseps

 • icon

  Frédéric-Auguste Bartholdi

 • icon

  Gustave Eiffel

Sau này, cha đẻ kênh đào Suez thất bại với kênh đào Panama?

4. Sau này, cha đẻ kênh đào Suez thất bại với kênh đào Panama?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

Napoléon Bonaparte từng cân nhắc việc xây dựng kênh đào Suez. Điều này đúng hay sai?

5. Napoléon Bonaparte từng cân nhắc việc xây dựng kênh đào Suez. Điều này đúng hay sai?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

Việc xây dựng kênh đào Suez khiến khoảng bao người bỏ mạng?

6. Việc xây dựng kênh đào Suez khiến khoảng bao người bỏ mạng?

 • icon

  110.000 người

 • icon

  120.000 người

 • icon

  130.000 người

Đáng lẽ Tượng Nữ thần Tự do đặt ở kênh đào Suez. Điều này đúng hay sai?

7. Đáng lẽ Tượng Nữ thần Tự do đặt ở kênh đào Suez. Điều này đúng hay sai?

 • icon

  Đúng

 • icon

Một đội tàu đã từng mắc cạn trong kênh đào Suez hơn tám năm trong cuộc chiến tranh nào?

8. Một đội tàu đã từng mắc cạn trong kênh đào Suez hơn tám năm trong cuộc chiến tranh nào?

 • icon

  Cuộc chiến tranh năm ngày

 • icon

  Cuộc chiến tranh sáu ngày

 • icon

  Cuộc chiến tranh bảy ngày

MỚI - NÓNG