Cao Bằng huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Cao Bằng huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới
TP - Ngày 21/11, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) Trung ương do Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng, thành viên Ban chỉ đạo có buổi làm việc tại Cao Bằng. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàng Thái, Phó trưởng Ban chỉ đạo tỉnh và các thành viên trong Ban chỉ đạo.

Ông Thái cho biết, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, năm 2014, tỉnh đã phân bổ 131 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ cho 40 xã. Đẩy mạnh công tác huy động các nguồn lực tham gia xây dựng chương trình, nhân dân đã hiến 284.715m2 đất; đóng góp hơn 510 nghìn ngày công lao động, hàng nghìn mét khối cát, sỏi để làm các công trình hạ tầng. Tính đến hết tháng 10/2014, tỉnh có 11 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM; 70 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí và còn 96 xã mới đạt từ 1 - 4 tiêu chí. Đặc biệt trong 177 xã thực hiện chương trình, chưa có xã nào đạt tiêu chí về số trường học và cơ sở vật chất văn hóa. Trong 19 tiêu chí, tiêu chí giao thông và môi trường có 2 xã đạt.

Năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại các xã; tăng cường lồng ghép các chương trình, dự án phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng NTM; Chú trọng công tác đào tạo nghề, vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường...

Anh Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận những kết quả Cao Bằng đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Là tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều... nhưng vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu đề ra thông qua việc huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị. Thời gian tới tỉnh cần vận động nhiều hình thức đầu tư để xây dựng các công trình thiết yếu ở nông thôn; Phát hiện, nhân rộng những mô hình, gương cá nhân làm kinh tế giỏi trong cộng đồng; Chú trọng công tác giảm nghèo gắn với sản xuất hàng hóa nông, lâm nghiệp, từng bước nâng cao đời sống cho người dân nông thôn; Hỗ trợ các địa phương thực hiện các tiêu chí về y tế, văn hóa, xã hội và môi trường; Đề ra các biện pháp cụ thể trong từng giai đoạn, ưu tiên các xã điểm, các xã vùng sâu, xa, vùng khó khăn...

MỚI - NÓNG