Cấm HTX dùng tài sản thuê để mua cổ phần

Cấm HTX dùng tài sản thuê để mua cổ phần
TP - Trong dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã (HTX) có quy định: HTX liên hiệp HTX không được sử dụng tài sản đang đi thuê, đi mượn, nhận giữ hộ, nhận gia công, nhận bán đại lý, ký gửi để góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp. 
MỚI - NÓNG