Cái chết bí ẩn của hơn 400 con voi

Nguyên nhân từ nạn săn bắt đã bị loại bỏ vì phần ngà của những chú voi vẫn còn nguyên vẹn.