Các kỳ Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam

TPO - Từ ngày 10 - 12/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019-2024. Cùng điểm lại lịch sử phát triển của tổ chức Hội với các kỳ Đại hội toàn quốc.  
Các kỳ Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam ảnh 1
Các kỳ Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam ảnh 2
Các kỳ Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam ảnh 3
Các kỳ Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam ảnh 4
Các kỳ Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam ảnh 5
Các kỳ Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam ảnh 6
Các kỳ Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam ảnh 7
Các kỳ Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam ảnh 8
Các kỳ Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam ảnh 9
Các kỳ Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam ảnh 10
Các kỳ Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam ảnh 11
Các kỳ Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam ảnh 12
Các kỳ Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam ảnh 13