Các địa danh nào được in trên đồng tiền Việt Nam?

TPO - Tiền tệ của mỗi quốc gia không những là đơn vị thanh toán mà còn thể hiện văn hóa, tinh thần dân tộc của quốc gia đó. Tuy nhiên, hình ảnh những hình ảnh trên tiền Việt Nam được in những địa danh nào?
Tờ tiền mệnh giá lớn nhất 500.000 đồng, in hình một ngôi nhà 5 gian thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt, nằm ở địa phương nào?

1. Tờ tiền mệnh giá lớn nhất 500.000 đồng, in hình một ngôi nhà 5 gian thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt, nằm ở địa phương nào?

 • icon

  Nam Định

 • icon

  Nghệ An

 • icon

  Vũng Tàu

Tờ tiền 100 đồng in hình một tháp trong ngồi chùa nổi tiếng ở Nam Định. Đây là ngôi chùa nào?

2. Tờ tiền 100 đồng in hình một tháp trong ngồi chùa nổi tiếng ở Nam Định. Đây là ngôi chùa nào?

 • icon

  Cổ Lễ

 • icon

  Phổ Minh

 • icon

  Thánh Ân

Hình ảnh trên tiền 200.000 đồng là hòn nào sau đây thuộc Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)?

3. Hình ảnh trên tiền 200.000 đồng là hòn nào sau đây thuộc Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh)?

 • icon

  Hòn Đỉnh Hương

 • icon

  Hòn Trống Mái

 • icon

  Hòn Chồng

Nhà máy thủy điện nào được in lên đồng tiền 5.000 đồng?

4. Nhà máy thủy điện nào được in lên đồng tiền 5.000 đồng?

 • icon

  Nhà máy thủy điện Hòa Bình

 • icon

  Nhà máy thủy điện Trị An

 • icon

  Nhà máy thủy điện Sơn La

Tờ 2000 đồng là hình ảnh các cô công nhân đang làm việc tại Nhà máy dệt ở địa phương nào?

5. Tờ 2000 đồng là hình ảnh các cô công nhân đang làm việc tại Nhà máy dệt ở địa phương nào?

 • icon

  Nam Định

 • icon

  Hà Đông

 • icon

  Thái Bình

Trên tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng là hình ảnh di tích lịch sử nào?

6. Trên tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng là hình ảnh di tích lịch sử nào?

 • icon

  Đền Ngọc Sơn

 • icon

  Chùa Một Cột

 • icon

  Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tờ 50.000 đồng có in hình Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu, là những di tích lịch sử ở địa phương nào?

7. Tờ 50.000 đồng có in hình Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu, là những di tích lịch sử ở địa phương nào?

 • icon

  Thừa Thiên Huế

 • icon

  Nam Định

 • icon

  Nghệ An

Chùa Cầu trong khu đô thị cổ Hội An (Quảng Nam) được in trên tờ tiền 20.000 đồng. Công trình do thương nhân người nước nào xây dựng?

8. Chùa Cầu trong khu đô thị cổ Hội An (Quảng Nam) được in trên tờ tiền 20.000 đồng. Công trình do thương nhân người nước nào xây dựng?

 • icon

  Pháp

 • icon

  Nhật Bản

 • icon

  Triều Tiên

MỚI - NÓNG