Bóng hồng nào đứng sau cuộc đào tẩu xây cơ đồ của Chúa Nguyễn Hoàng

TPO - Nhà Nguyễn trải qua 9 chúa, 13 vua hẳn đa phần đều biết. Và có lẽ đa phần cũng tỏ rằng người mở đầu nghiệp chúa, cũng như tạo lập nên đất Đàng Trong là chúa Tiên Nguyễn Hoàng. Ấy nhưng, ai là người đã sắp xếp, tạo điều kiện cho cuộc Nam tiến ấy? Đó là Thái phi Nguyễn Thị Ngọc Bảo.
Chúa Nguyễn Hoàng rời kinh đô tiến vào phía Nam vào năm nào?

1. Chúa Nguyễn Hoàng rời kinh đô tiến vào phía Nam vào năm nào?

 • icon

  1558

 • icon

  1559

 • icon

  1560

Thái phi Nguyễn Thị Ngọc Bảo dùng kế gì để thuyết phục Trinh Kiểm để cho Nguyễn Hoàng rời kinh đô?

2. Thái phi Nguyễn Thị Ngọc Bảo dùng kế gì để thuyết phục Trinh Kiểm để cho Nguyễn Hoàng rời kinh đô?

 • icon

  Cả 2 ý trên

 • icon

  Nói Nguyễn Hoàng giả điên

 • icon

  Nói xứ Thuận Hóa rừng thiêng nước độc

Thái phi Nguyễn Thị Ngọc Bảo mất năm nào?

3. Thái phi Nguyễn Thị Ngọc Bảo mất năm nào?

 • icon

  1586

 • icon

  1585

 • icon

  1587

Chúa Nguyễn Hoàng thường được dân chúng gọi là gì?

4. Chúa Nguyễn Hoàng thường được dân chúng gọi là gì?

 • icon

  Chúa Tiên

 • icon

  Chúa Bụt

 • icon

  Chúa Thượng

Trấn thủ Thuận Hóa, chúa Nguyễn Hoàng chọn vùng đất nào ngày nay làm căn cứ, dựng cơ đồ họ Nguyễn?

5. Trấn thủ Thuận Hóa, chúa Nguyễn Hoàng chọn vùng đất nào ngày nay làm căn cứ, dựng cơ đồ họ Nguyễn?

 • icon

  Quảng Trị

 • icon

  Thanh Hóa

 • icon

  Quảng Bình

Mâu thuẫn giữa Nguyễn Hoàng và họ Trịnh trở nên gay gắt hơn khi nào?

6. Mâu thuẫn giữa Nguyễn Hoàng và họ Trịnh trở nên gay gắt hơn khi nào?

 • icon

  Sau khi hai họ cùng đánh bại nhà Mạc

 • icon

  Ngay khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa

 • icon

  Ngay khi Trịnh Kiểm mất

Trong quá trình xây dựng cát cứ, Nguyễn Hoàng đã mở rộng bờ cõi và làm chủ được một vùng đất rộng lớn. Vùng đất đó thuộc phần nào của Việt Nam?

7. Trong quá trình xây dựng cát cứ, Nguyễn Hoàng đã mở rộng bờ cõi và làm chủ được một vùng đất rộng lớn. Vùng đất đó thuộc phần nào của Việt Nam?

 • icon

  Duyên hải Nam Trung Bộ

 • icon

  Bắc Trung Bộ

 • icon

  Nam Bộ

Ngoài việc mở mang bờ cõi, chúa Nguyễn Hoàng còn để lại dấu ấn đưa Đàng Trong phát triển bằng cách nào?

8. Ngoài việc mở mang bờ cõi, chúa Nguyễn Hoàng còn để lại dấu ấn đưa Đàng Trong phát triển bằng cách nào?

 • icon

  Mở mang ngoại thương

 • icon

  Chỉ chú trọng nông nghiệp

 • icon

  Chỉ chú trọng thủ công nghiệp

Chúa Nguyễn Hoàng xây chùa nào dưới đây ở Huế?

9. Chúa Nguyễn Hoàng xây chùa nào dưới đây ở Huế?

 • icon

  Chùa Thiên Mụ

 • icon

  Chùa Từ Hiếu

 • icon

  Chùa Báo Quốc

Đội quân nào của chúa Nguyễn Hoàng được cho là rất mạnh khiến giặc phương tây khiếp sợ?

10. Đội quân nào của chúa Nguyễn Hoàng được cho là rất mạnh khiến giặc phương tây khiếp sợ?

 • icon

  Thủy binh

 • icon

  Thổ Binh

 • icon

  Tượng Binh

Năm 1613, Nguyễn Hoàng qua đời. Ông để người con nào kế vị?

11. Năm 1613, Nguyễn Hoàng qua đời. Ông để người con nào kế vị?

 • icon

  Nguyễn Phúc Nguyên

 • icon

  Nguyễn Phúc Lan

 • icon

  Nguyễn Phúc Tần

MỚI - NÓNG