Bộ Xây dựng kiểm soát chặt nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng tìm cách bố trí vốn cho nhiều loại hình nhà ở
Bộ Xây dựng tìm cách bố trí vốn cho nhiều loại hình nhà ở
TPO - Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tháo gỡ các vướng mắc về việc bố trí nguồn vốn ngân sách để triển khai có hiệu quả các Chương trình nhà ở trọng điểm.
Để đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 8,46- 9,21% như mục tiêu đề ra, năm 2018, Bộ Xây dựng xác định phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng trong các lĩnh vực của ngành.

Một trong những trọng tâm của Bộ là tập trung vào giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, đặc biệt là lĩnh vực nhà ở, bất động sản, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, Bộ Xây dựng đã chủ động có kế hoạch theo dõi sát diễn biến, thường xuyên cập nhật thông tin và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về tình hình thị trường bất động sản.

Các công cụ, giải pháp để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững được nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả. Mục tiêu là không để xảy ra các hiện tượng cực đoan, đảm bảo sự công khai, minh bạch của thị trường; hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Bộ Xây dựng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài chính, thuế liên quan đến nhà ở và bất động sản; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản, điều chỉnh chính sách tín dụng một cách linh hoạt, kịp thời.

Cùng đó, Bộ Xây dựng còn phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tháo gỡ các vướng mắc về việc bố trí nguồn vốn ngân sách để triển khai có hiệu quả các Chương trình nhà ở trọng điểm.

Năm 2018, Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp; cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhà cho thuê, nhà ở giá thấp; kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội.
MỚI - NÓNG