Có 3 kết quả :

Bộ trưởng Khoa học: ASEAN phải là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo

Bộ trưởng Khoa học: ASEAN phải là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo

TPO - Khu vực Đông Nam Á phải thực sự trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chủ động kiến tạo, làm chủ và khai thác hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) góp phần xây dựng nền kinh tế, xã hội các quốc gia ASEAN ngày càng trở nên thông minh, hiệu quả hơn.