Bộ Tài chính họp bàn giao và phân công nhiệm vụ

Bộ Tài chính họp bàn giao và phân công nhiệm vụ
Hôm nay (19-2), Bộ Tài chính tổ chức họp giao ban do Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì. Dự kiến nhiệm vụ cụ thể của các lãnh đạo Bộ Tài chính được bàn tới sau khi Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh trực tiếp phụ trách bộ.

> Ông Vương Đình Huệ vẫn là bộ trưởng Tài chính

Trước đó, từ ngày 6-2, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã nhận bàn giao và trực tiếp điều hành công việc của Bộ Tài chính thay cho ông Vương Đình Huệ.

Như vậy, về mặt pháp lý, ông Huệ vẫn giữ chức danh bộ trưởng Bộ Tài chính cho đến khi Quốc hội miễn nhiệm. Tuy nhiên, ông Huệ sẽ không ký các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành.

Được biết, để tập trung cho công việc của Ban Kinh tế trung ương với cương vị là trưởng ban, ông Huệ cũng đã đề nghị Chính phủ chấp thuận việc thôi giữ chức các chức danh khác như chủ tịch hội đồng quản lý Bảo hiểm VN, chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm