Có 2 kết quả :

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng

Chuyển giao Chính phủ cũ và mới là việc bình thường, luôn có sự kế thừa

TPO - Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, việc chuyển giao Chính phủ mới và cũ là công tác rất bình thường, nhưng mục tiêu, quyết tâm, thông điệp của Đảng, Nhà nước vẫn được xuyên suốt tất cả các giai đoạn, trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; đều phải chấp hành và thực hiện rất nghiêm túc.