Bộ Công an có không quá 199 tướng từ năm 2019

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an
TPO - Luật Công an nhân dân quy định, đại tướng là Bộ trưởng Bộ Công an; thượng tướng là Thứ trưởng Bộ Công an nhưng không quá 6 người; trung tướng không quá 35 người và thiếu tướng không quá 157.

Sáng 11/12, tại buổi họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội thông qua, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Luật Công an nhân dân năm 2018 được thông qua tại kỳ họp 6, đã thể chế hóa được quan điểm, chủ trương của Đảng, đặc biệt Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, săp xêp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Theo Thứ trưởng Sơn, Luật này là cơ sở pháp lý trực tiếp, quan trọng để lực lượng CAND nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho, trọng tâm là đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đông thời xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trong đó, một trong những điểm nổi bật của Luật Công an nhân dân là quy định về thời hạn thăng bậc hàm cấp tướng với tối thiểu 4 năm. Đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ bị giáng cấp bậc hàm, sau 1 năm kể từ ngày bị giáng cấp bậc hàm, nếu tiến bộ thì được xét thăng cấp bậc hàm. Tuổi của sỹ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng không quá 57 tuổi; trường hợp cao hơn khi có yêu cầu theo quyết định của Chủ tịch nước.

Đáng chú ý, tại Điều 24 quy định về chức vụ, chức danh của sỹ quan CAND đã không còn quy định chức danh Tổng cục trưởng. Theo đó có các chức danh: Bộ trưởng Bộ Công an; cục trưởng, tư lệnh; giám đốc công an tỉnh, thành trực thuộc TƯ; trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện, trung đoàn trưởng; đội trưởng, trưởng công an cấp xã, tiểu đoàn trưởng; đại đội trưởng; trung đội trưởng; tiểu đội trưởng. Các chức vụ tương đương với các chức danh trên do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Bên cạnh đó, luật lần này cũng quy định về cấp bập hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sỹ quan CAND gồm có: Đại tướng là Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng là Thứ trưởng Bộ Công an nhưng không quá 6 người. Đồng thời, luật quy định rõ cấp bậc hàm trung tướng không quá 35 người; thiếu tướng không quá 157.

Đối với cấp bậc hàm thiếu tướng có giám đốc công an tỉnh, thành trực thuộc T.Ư ở đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 nhưng không quá 11 người; phó giám đốc công an TP Hà Nội, TP HCM nhưng không quá 3 người mỗi nơi.

Luật Công an nhân dân năm 2018 gồm 7 chương, 46 điều, có hiệu lực thi hành kế từ ngày 1/7/2019. Riêng các quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có hiệu lực thi hành từ tháng 1/2019.

Cũng tại buổi công bố luật, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Luật Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN) xác định rõ vị trí, vai trò của CSBVN là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn trên biển.

Việc Quốc hội ban hành luật này thể hiện tuyên bố mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta về quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng các biện pháp pháp luật, hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Luật quy định 7 nhóm nhiệm vụ, 10 quyền hạn của CSBVN và hoạt động của CSBVN như phạm vi hoạt động của CSBVN; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; huy động người, tàu thuyền, thiết bị kỹ thuật dân sự; truy đuổi tàu thuyền… Luật gồm 8 chương, 41 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2019.

MỚI - NÓNG