Bình Dương định hướng phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025

Bình Dương định hướng phát triển toàn diện giai đoạn 2021-2025
Sáng 14/11, Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, cho biết ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 với hình thức trực tuyến, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

 

Theo báo cáo, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 6,78% (kế hoạch tăng 8,6 - 8,8%); GRDP bình quân đầu người đạt 150,1 triệu đồng (kế hoạch 154,2 triệu đồng); cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm với tỉ trọng tương ứng là 65,97% - 22,69% - 3,23% - 8,11% (kế hoạch 66,6% - 23,1% - 2,5% - 7,8%).

Tổng thu ngân sách ước đạt 59.700 tỷ đồng, đạt 96% dự toán HĐND tỉnh, tăng 1% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 252.889 tỷ đồng, tăng 12,3%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 27 tỷ 443 triệu đô la Mỹ, tăng 8,5%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 21 tỷ 466 triệu đô la Mỹ, tăng 7,6%. Thặng dư thương mại của tỉnh năm 2020 đạt gần 6 tỷ đô la Mỹ...

Tại phiên họp, ông Nguyễn Hoàng Thao ghi nhận những nỗ lực của các ngành, các cấp để đạt được những kết quả trong năm 2020. Ông Thao lưu ý, cần tiếp tục tập trung một số nội dung như: Phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, sử dụng đất; đầu tư nâng cấp, chỉnh trang đô thị, các khu dân cư, đảm bảo lộ trình nâng cấp đô thị đã đề ra; xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về nhà ở, thị trường bất động sản; tổng kết đề án thành phố thông minh, xây dựng phương án 2021-2025; đầu tư trang thiết bị hỗ trợ giải pháp đại học thông minh; thành lập Trung tâm Điều hành giáo dục thông minh; tích hợp dữ liệu GIS dùng chung phục vụ phát triển chính quyền điện tử. Quan tâm chỉ đạo, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án giao thông huyết mạch, kết nối vùng.

MỚI - NÓNG