Biên soạn giáo trình đạo đức Hồ Chí Minh

Biên soạn giáo trình đạo đức Hồ Chí Minh
TP - Thủ tướng vừa có Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành rà soát, xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp ở các đơn vị thuộc ngành mình trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH được Thủ tướng giao chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo và triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề;

Đồng thời hoàn thành việc biên soạn chương trình, giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh để đưa vào giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức theo sự chỉ đạo, kế hoạch thống nhất chung.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG