BIDV giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay

BIDV giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay
Thực hiện quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về giảm trần lãi suất huy động vốn và cho vay đối tượng ưu tiên theo ngay đầu giờ sáng 19/11/2019, BIDV đã chỉ đạo toàn hệ thống nghiêm túc triển khai; đồng thời cài đặt chương trình đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN về trần lãi suất tiền gửi VND.

Cụ thể: Tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 thán, lãi suất tối đa 0,8%/năm. Kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất tối đa 5,0%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối tượng ưu tiên tối đa 6,0%/năm

Ngoài ra, với trách nhiệm,

Ngoài ra, BIDV tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động vốn thêm 0,2%/năm đối với tất cả các kỳ hạn, thấp so với trần lãi suất quy định của NHNN. Mức giảm sâu lãi suất huy động vốn của BIDV thể hiện trách nhiệm cao của ngân hàng thương mại nhà nước trong thực thi chủ trương của Chính phủ về giảm lãi suất, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp có chi phí vốn vay phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Việc điều chỉnh giảm lãi suất huy động vốn là cơ sở để BIDV tiếp tục giảm lãi suất cho vay thêm 0,2%- 0,5%/năm so với lãi suất hiện hành và duy trì chính sách cho vay đối tượng ưu tiên tối đa 5,5%/năm (thấp so với quy định mới điều chỉnh của NHNN 0,5%/năm) đối với các lĩnh vực ưu tiên, thỏa mãn điều kiện cho vay của BIDV gồm: Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương mại; Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật Công nghệ cao...

Đồng hành với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đầu năm 2019 đến nay, BIDV đã liên tục triển khai các chương trình, gói tín dụng ưu đãi với quy mô giải ngân lên đến trên 200.000 tỷ đồng có lãi suất cho vay thấp so với thông thường từ 1% đến 3%/năm. Cụ thể: Gói tín dụng trung dài hạn phát triển doanh nghiệp bền vững, gói tín dụng ngắn hạn dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, gói tín dụng ngắn hạn cạnh tranh những tháng cuối năm.

Động thái giảm lãi suất lần này là hành động thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của BIDV trong việc thực hiện chủ trương, chính sách điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước vì sự phát triển chung của đất nước.

MỚI - NÓNG