Có 5 kết quả :

 Tượng Thích Ca Mâu Ni trong khu du lịch Tuyền Lâm được công nhận kỷ lục quốc gia nhưng vi phạm về xây dựng. Ảnh: PXD

Dự án 'khủng' nhưng bất thường

TP - Một dự án khủng chiếm hàng ngàn héc ta đất rừng chưa được phê duyệt, nhưng vẫn hình thành một loạt công trình tâm linh giữa núi rừng Quảng Trị. Một công trình công khai nhưng lại cố tình được phủ vỏ bọc “bí hiểm” như thế, cho thấy điều gì?