Bệnh viện dã chiến được Trung Quốc xây dựng như thế nào trong vòng 20 ngày

Hơn 9.000 công nhân đã tham gia xây dựng bệnh viện tại thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông (Trung Quốc) trong vòng 20 ngày.