Bên trong phòng thí nghiệm nghiên cứu vắc xin virus corona

Phòng thí nghiệm Saskatoon đang nghiên cứu để phát triển một loại vắc xin cho loại virus corona trong vòng 6 - 8 tuần.  

Có thể bạn quan tâm