Có 1 kết quả :

Cần thêm thời gian, nguồn lực để phục dựng không gian điện Kính Thiên Ảnh: MẠNH THẮNG

Thiếu vắng bảo tàng Hoàng cung

TP - Kết quả khai quật Hoàng thành Thăng Long vừa rồi được các nhà khoa học đầu ngành đánh giá cao, cả về di tích lẫn di vật; nhưng còn khoảng trống khá lớn liên quan tới phát huy giá trị khu di sản thế giới Hoàng thành, trong đó có ý tưởng về bảo tàng Hoàng cung.