Báo chí châu Âu ngạc nhiên về hiệu quả chống dịch của Việt Nam

Báo chí châu Âu ngạc nhiên vì hệ thống y tế của Việt Nam còn xa mới được hiện đại và rộng khắp như ở châu Âu, ngân sách y tế eo hẹp hơn, vậy mà lại đang chống dịch hiệu quả hơn.

Có thể bạn quan tâm