Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Hậu Giang, Cần Thơ

TP - Ngày 10/4 tại Hậu Giang và Cần Thơ, Đoàn công tác Trung ương, do ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X), làm trưởng đoàn, làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang và Thành ủy Cần Thơ về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huệ nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề then chốt trong sự nghiệp đổi mới đất nước. 

Nhiều vấn đề liên quan thể chế kinh tế thị trường hiện đại đã được nhận thức sâu sắc hơn. Đồng thời, cũng thấy rõ hơn những vấn đề mới đặt ra cần được tiếp tục nghiên cứu, giải đáp để khắc phục cơ bản những hạn chế...

MỚI - NÓNG