Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển tầm cao mới

​Đồng chí Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc tại Nhà máy sữa Vinasoy - Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, khu Công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh
​Đồng chí Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc tại Nhà máy sữa Vinasoy - Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, khu Công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh
TP - Bước sang nhiệm kỳ mới, Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển ở tầm cao mới với các động lực hướng tới đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn là nhân tố chính để thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Cực tăng trưởng Vùng Thủ đô

Sau 23 năm tái lập, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tập trung thực hiện có hiệu quả chủ đề Đại hội: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa Kinh Bắc; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của Thế kỷ XXI theo hướng văn minh, hiện đại”.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng được tỉnh coi trọng với sự đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy tốt vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp trong giữ gìn kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và cả hệ thống chính trị, đồng thuận trong xã hội, niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền được nâng lên.

Liên quan đến bộ máy, biên chế, đến nay toàn tỉnh đã giải thể, sáp nhập, giảm được 211 cơ quan, đơn vị, đầu mối, đồng thời thành lập mới 21 cơ quan, đơn vị. Sau khi sáp nhập, giải thể giảm 276 lãnh đạo quản lý, giảm 3.809 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố. Tỉnh cũng thực hiện 5/8 Bí thư và 4/8 Chủ tịch UBND cấp huyện không phải là người địa phương.

Đặc biệt về kinh tế - xã hội, Bắc Ninh đã có những bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Nhờ đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, diện mạo đô thị Bắc Ninh đã có thay đổi rõ nét, với nhiều kiến trúc hiện đại gắn với bảo tồn văn hóa Kinh Bắc. Đồng thời quan tâm đầu tư hỗ trợ hạ tầng nông thôn đồng bộ với phát triển đô thị hiện đại, đảm bảo 100% số xã và các huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với đó, quy mô kinh tế của tỉnh tiếp tục được mở rộng, đưa Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước tăng 6,6%/năm. Năm 2020, quy mô GRDP (giá hiện hành) ước đạt 195,4 nghìn tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2015 và chiếm 3% GDP cả nước; GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.900 USD, gấp 2,1 lần bình quân cả nước; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 79,9 triệu đồng/năm, gấp 1,7 lần với năm 2015 và gấp 1,47 lần bình quân cả nước…

Với những kết quả đạt được, Bắc Ninh đã trở thành cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của cả nước. Năm 2020, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tới 74,7%; dịch vụ chiếm 22,1%; nông, lâm nghiệp và thủy sản còn 3,2%. Trong đó, công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao trở thành ngành mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao của cả nước.

Với cơ chế chính sách có nhiều đổi mới, sáng tạo, Bắc Ninh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ có nền sản xuất công nghiệp tiên tiến, hiện đại, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Mỹ... Quy hoạch 16 khu công nghiệp tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích 6.397,68ha; trong đó có 10 khu công nghiệp đi vào hoạt động; tỷ lệ lấp đầy đạt 63,6%.

Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển tầm cao mới ảnh 1

Hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương

Bước sang nhiệm kỳ mới, Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển ở tầm cao mới với các động lực hướng tới đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn là nhân tố chính để thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, trong giai đoạn 2021 – 2025, Bắc Ninh đặt chỉ tiêu, hằng năm có từ 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; trên 85% số cơ quan, chính quyền cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 85% tổ chức cơ sở của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm.

Về kinh tế, mục tiêu được tỉnh đặt ra là, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 từ 7 – 8%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng 74,0%; dịch vụ 19,5%; thuế sản phẩm 4,2%; nông, lâm nghiệp và thủy sản còn 2,3%. Cùng với đó, GRDP bình quân đầu người sẽ đạt từ 7.800-8.200 USD; thu nhập bình quân đầu người từ 130-136 triệu đồng vào năm 2025. Thu ngân sách Nhà nước năm 2025 đạt 38.000 tỷ đồng và tổng chi ngân sách địa phương năm 2025 đạt 26.915 tỷ đồng…

Phát huy lợi thế cạnh tranh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô, trong thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục tái cơ cấu kinh tế, nâng cao đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp và kinh tế số, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững; đồng thời phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực cạnh tranh của làng nghề, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong đó, tỉnh sẽ tập trung công tác quy hoạch, phát huy nội lực, đảm bảo phát triển bền vững, giảm thiểu tác động bất lợi của thị trường và đầu tư từ bên ngoài. Tiếp tục thu hút và nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, thu hút các dự án có công nghệ cao, tăng hàm lượng khoa học công nghệ, suất đầu tư lớn. Đồng thời quan tâm, tạo các điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn, đặc biệt các doanh nghiệp lớn tạo động lực cho phát triển kinh tế…

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh nêu cao truyền thống văn hiến, cách mạng, đoàn kết, thống nhất, khát vọng quê hương; tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, phát huy mạnh mẽ thành tựu vượt bậc đạt được trong 23 năm tái lập tỉnh; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng tỉnh Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Định hướng đến năm 2030, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Thủ đô và cả nước. Đến năm 2045, Bắc Ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh.

MỚI - NÓNG