Bắc Giang ra chỉ thị nóng về loạt dự án 'ôm' đất không đưa vào sử dụng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra Chỉ thị “nóng” trong đó yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phải công bố công khai danh sách các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng trước ngày 30/12/2021.

Quản lý đất đai còn nhiều hạn chế, yếu kém

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho rằng thời gian qua mặc dù Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố đã rất nỗ lực nhưng công tác quản lý đất đai trên địa bàn còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém đối với việc tổ chức lập, thẩm định quy hoạch sử dụng đất, phương án phân bổ khoanh vùng đất đai còn chưa tốt, thiếu linh hoạt, chưa cho thấy được vai trò điều phối và định hướng chiến lược của cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh; việc quản lý chỉ tiêu sử dụng đất và lập danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích SDĐ trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chưa khoa học, thường xuyên bị động, không nắm chắc số liệu;

Bắc Giang ra chỉ thị nóng về loạt dự án 'ôm' đất không đưa vào sử dụng ảnh 1

Chủ tịch UBND Bắc Giang đánh giá công tác quản lý đất đai trên địa bàn còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém đối với việc tổ chức lập, thẩm định quy hoạch sử dụng đất, phương án phân bổ khoanh vùng đất đai còn chưa tốt, thiếu linh hoạt,...

Việc thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất còn sơ sài, chưa kỹ lưỡng, thiếu thủ tục, còn nhiều hồ sơ trình UBND tỉnh nhưng có sai sót lớn, phải trả lại, gây mất thời gian, làm giảm chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh; việc xử lý các vi phạm về đất đai (đặc biệt là kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và việc xử lý các dự án đầu tư không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng) còn thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao;

Việc quản lý các dự án hết hạn sử dụng đất và sau khi được gia hạn sử dụng đất chưa được quan tâm đúng mức (thời gian gần đây có biểu hiện lơ là, ít chú trọng kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện); tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai rất chậm, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành đối với nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh còn hạn chế.

Do đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Công khai dự án "ôm đất" nhưng không đưa vào sử dụng

Để chấn chỉnh tình trạng vừa nêu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có biện pháp cụ thể chuyên nghiệp hóa và nâng cao rõ rệt chất lượng thẩm định hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, chuyển mục đích, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, gia hạn sử dụng đất.

Đối với việc xử lý các vi phạm về đất đai, trước mắt, Sở Tài nguyên và Môi trường cần chỉ đạo Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tập trung đôn đốc, kiểm tra các địa phương đảm bảo đến hết 31/12/2021 tất cả các vi phạm về đất đai phát sinh sau ngày ban hành Chỉ thị số 19 phải được xử lý xong theo đúng kế hoạch của tỉnh; trong năm 2022 cơ bản các vi phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh cần được xử lý.

Đặc biệt, trước ngày 30/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường phải tổ chức công bố công khai trên trang điện tử của UBND tỉnh danh sách (đã phát hiện và xử lý) các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; các dự án được gia hạn; các dự án chậm tiến độ sử dụng đất vì lý do bất khả kháng; cung cấp thông tin để công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai (từ tháng 01/2022, định kỳ hàng tháng Sở Tài nguyên và Môi trường phải tổ chức thực hiện rà soát, xử lý và công bố nội dung này).

Bắc Giang ra chỉ thị nóng về loạt dự án 'ôm' đất không đưa vào sử dụng ảnh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phải tổ chức công bố công khai trên trang điện tử của UBND tỉnh danh sách (đã phát hiện và xử lý) các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. (Ảnh: Quốc Bảo - Báo Bắc Giang)

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, vi phạm pháp luật về đầu tư; xây dựng Kế hoạch báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ đưa đất vào sử dụng đối với các dự án đã được gia hạn sử dụng đất trong tháng 03/2022.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư cần khẩn trương rà soát, tham mưu tách khu đất công (nếu có) thành dự án độc lập đối với các dự án đã được chấp thuận đầu tư nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất theo quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/01/2022.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang, tính đến ngày 27/7, trên địa bàn tỉnh có 33 dự án đủ điều kiện chuyển nhượng và 28 dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, mua bán. Đáng chú ý, trong số các dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng có nhiều dự án quy mô “khủng” đang trong quá trình giải phóng mặt bằng (GPMB), lập báo cáo nghiên cứu khả thi…

Đồng thời, trong số 28 dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư mới này chưa được phép chuyển nhượng nhưng có những dự án đã được môi giới rao bán rầm rộ trên internet, các trang mua bán bất động sản trong thời gian qua.

MỚI - NÓNG
Nghề làm bánh lá nức tiếng ở làng Quỳnh Viên
Nghề làm bánh lá nức tiếng ở làng Quỳnh Viên
TPO - Làng Quỳnh Viên, xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cách thành phố Vinh khoảng 60km về phía Bắc là miền quê hiện còn lưu trữ rất nhiều giá trị truyền thống đặc sắc, trong đó nổi tiếng là nghề làm bánh lá có từ hàng trăm năm.