Thực hiện: Nguyễn Quỳnh Hoa - Arena Multimedia. Thiết kế: Tobey