Có 2 kết quả :

Các trụ sở của Sở ngành Hà Nội đều nằm ở vị trí đắc địa có giá trị địa tô rất cao (Ảnh Tú Anh)

Hà Nội bán đất 'vàng' của 8 sở, ngành di dời thế nào?

TPO - Tất cả quỹ đất sau di dời các sở, ngành sẽ được Hà Nội sắp xếp lại, bán đấu giá công khai. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, thực tế giá giao dịch trên thị trường của một số khu “đất vàng” là trụ sở các sở, ngành sắp di dời có tiền chưa hẳn đã mua được.