4 bộ vào cuộc vụ 1,39 km đường đổi hàng chục ha đất của Dabaco

TPO - Qua kiểm tra, làm rõ việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2, Thành phố Bắc Ninh theo hình thức BT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo đánh giá lại năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, cần rà soát, phê duyệt lại tổng mức đầu tư dự án để bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư, chi phí lãi vay và chi phí giải phóng mặt bằng dự án.
4 bộ vào cuộc kiểm tra   
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc kiểm tra, làm rõ các nội dung trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2, Thành phố Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (hợp đồng BT).
Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại văn bản số 9677/VPCP ngày 08/10/2018 về việc kiểm tra, làm rõ các nội dung trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2, Thành phố Bắc Ninh, Bộ KH&ĐT đã phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vào cuộc kiểm tra, rà soát tại dự án này.
Theo kết quả kiểm tra, năm 2010 nhà đầu tư là Công ty cổ phần DABACO Việt Nam (gọi tắt Công ty DABACO) đề xuất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2 (rộng 40m) theo loại hợp đồng BT với mức đầu tư là 203,94 tỷ đồng, quy mô tổng chiều dài 1,35 km. 
Tiếp đó, ngày 18/10/2017 dự án đã được phê duyệt điều chỉnh tăng vốn đầu tư lên 663,12 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến 1,39km với mặt cắt ngang 100m. Hiện tại đã ký kết hợp đồng dự án với liên danh nhà đầu tư (Công ty DABACO- Tổng công ty xây dựng Trường Sơn). 
4 bộ vào cuộc vụ 1,39 km đường đổi hàng chục ha đất của Dabaco ảnh 1 Một phần diện tích đất đô thị Phong Khê dự kiến được đối ứng cho nhà đầu tư để thực hiện tuyến đường H2.
Theo hợp đồng BT được ký kết với nhà đầu tư, đổi lại việc xây dựng tuyến đường H2, liên danh Công ty Dabaco -Tổng công ty xây dựng Trường Sơn được giao 57ha đất xây dựng đô thị mới, trong đó có 18,4ha đất ở.
Trong đó, dự kiến nhà đầu tư trên được giao trên 21,96ha đất tại khu đô thị Vạn An và giao thêm 35,04 ha tại khu đô thị Phong Khê, TP Bắc Ninh.
Đánh giá lại năng lực DABACO khi đồng thời triển khai 4 dự án BT khác? 
Kết quả kiểm tra về quá trình sơ tuyển nhà đầu tư BT cho thấy, hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành trong 30 ngày (từ ngày 01/12/2017 đến 02/01/2018) có 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ.
Tuy nhiên, theo báo cáo  của Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư tỉnh chỉ có 1 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật là Liên danh Công ty CP tập đoàn DABACO Việt Nam-Tổng công ty xây dựng Trường Son; 2 nhà đầu tư còn lại không đáp ứng là Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HLTD2 và Công ty CPLicogi 13. Sau đấy, tỉnh ra quyết định chỉ định nhà đầu tư.
Qua kiểm tra, đánh giá của tổ chuyên gia, nhà đầu tư Liên danh Công ty CP tập đoàn DABACO Việt Nam-Tổng Cty xây dụng Trường Sơn đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST). Tuy nhiên, do hợp đồng tương tự được quy định trong HSMST tương đối thấp nên năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư chỉ được đánh giá tương ứng với phần xây lắp công trình BT mà chưa tính tới năng lực (đặc biệt về tài chính), chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí dự phòng, chi phí tư vấn,...và việc thực hiện dự án đối ứng.
Bộ KH&ĐT cũng yêu cầu rà soát, phê duyệt lại tổng mức đầu tư để đảm bảo tính đúng, tính đủ và phù hợp với định mức, đơn giá, đặc biệt là chi phí lãi vay, chi phí giải phóng mặt bằng... theo quy định. 

Bộ KH&ĐT cũng nêu rõ, do HSMST quy định hợp đồng tương tự tương đối thấp, đồng thời Công ty DABACO cũng đề xuất thực hiện 4 dự án theo hình thức BT khác nên trong quá trình đánh giá, đàm phán cần phải xác minh, cập nhật năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư Liên danh này, trong đó có thành viên Công ty DABACO chưa đề cập đến tiến độ đầu tư từng dự án, do đó có thể dẫn đến chưa đảm bảo năng lực của thành viên Cty DABACO khi thực hiện hợp đồng.

"Trong trường hợp thành viên Cty DABACO đồng thời triển khai 4 dự án khác nên việc rà soát, đánh giá lại năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư Liên danh này dựa trên các tiêu chí đánh giá về năng lực kinh nghiệm là cần thiết", văn bản nêu rõ.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng, căn cứ vào kết quả kiểm tra để bảo đảm nguyên tắc ngang giá, không để thất thoát tài sản Nhà nước, Bộ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng lại diện tích khu đất, quỹ đất dự kiến để thanh toán cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc thực hiện đánh giá lại năng lực, kinh nghiệm của Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam- Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trên cơ sở nhà đầu tư cập nhật lại thông tin về năng lực, kinh nghiệm.

"Trường hợp sau khi đánh giá lại, nhà đầu tư vẫn đáp ứng theo quy định thì mới xem xét tiếp các nội dung khác đối với nhà đầu tư tại phần kiến nghị này (như quỹ đất thanh toán, tiền nộp ngân sách nhà nước, điều chỉnh hợp đồng,.... Trường hợp không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì UBND tỉnh Bắc Ninh phải tiến hành tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư theo đúng quy định

4 bộ vào cuộc vụ 1,39 km đường đổi hàng chục ha đất của Dabaco ảnh 3 Bộ KH&ĐT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đánh giá lại năng lực nhà đầu tư. Trường hợp không đáp ứng thì phải tiến hành tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư theo đúng quy định.
Trước đó, liên quan đến thông tin "đổi 100 ha đất lấy 1,39km đường" của Liên danh Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam- Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ kiểm tra, làm rõ các nội dung trong việc thực hiện dự án đầu tư tuyến đường H2. Nhất là về sự cần thiết, tổng mức đầu tư, việc lựa chọn nhà đầu tư, quỹ đất dự kiến thanh toán...
Đồng thời, Phó thủ tướng yêu cầu đề xuất biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc ngang giá, không thất thoát tài sản Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của các hộ dân có đất bị thu hồi và quyền lợi của nhà đầu tư.

Tại báo cáo kiểm tra này, Bộ KH&ĐT cho rằng, thông tin về việc tuyến đường H2 có chiều dài 1,39km phải trả cho nhà đầu tư gần 100 ha đất là chưa thực sự chính xác: "Nội dung báo chí phản ánh về Công ty DABACO có tình hình kinh doanh bị lỗ trong những năm gần đây, do nội dung này không nằm trong tiêu chí bắt buộc khi đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, vì vậy, thông tin nêu trên không ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn nhà đầu tư", Bộ KH&ĐT nêu rõ. 

MỚI - NÓNG