32 tỷ đồng tác quyền âm nhạc/năm

32 tỷ đồng tác quyền âm nhạc/năm
TP - Đây là con số Trung tâm bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đưa ra, thông báo về thành quả của mình trong năm 2010, nhân 4 năm chính thức trở thành thành viên của CISAC (Liên minh Hiệp hội các nhà soạn nhạc và lời quốc tế).

Nồi cơm và đĩa nhạc
> Nhạc sĩ giàu hay nghèo?

Từ 78 triệu đồng thu về năm đầu tiên (2002) với 274 thành viên, đến nay VCPMC có 1.827 thành viên có tác quyền.Hằng năm phân phối 4 kỳ tới các chủ sở hữu quyền tác giả.

Năm 2010 số tiền phân phối là hơn 22 tỷ đồng trên tổng mức thu 32 tỷ, sau khi trừ hành trình phí thì đạt chi tiêu 90%..Khoảng 10% chưa đến được tác giả do các nguyên nhân: Tác giả được mời nhiều lần nhưng chưa đến nhận; Đơn vị sử dụng chưa trả tiền; Đơn vị sử dụng chưa kê khai danh mục tác phẩm sử dụng; Chưa xác minh được tác giả thơ phổ nhạc hoặc địa chỉ tác giả thơ; Một số tác giả có nhiều vợ và con nên khi qua đời, cần xác minh quyền thừa kế.Ví dụ nhạc sĩ Lê H.H có 3 vợ 5 con, VCPMC đã chia tiền thừa kế theo quy định của pháp luật...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG