Có 4 kết quả :

Chây ì nộp 150 tỷ đồng về Quỹ viễn thông công ích

Chây ì nộp 150 tỷ đồng về Quỹ viễn thông công ích

TP - Kết thúc đợt thanh tra một số nội dung công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, viễn thông và internet tại Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2008-2010, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đề nghị bộ này tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm, xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan, chấn chỉnh các khuyết điểm, thiếu sót.