Xe vá ổ gà trong vòng vài phút

Xe Python 5000 do công ty Canada sản xuất chỉ cần một người điều khiển và có thể chở tới 5 tấn nhựa đường để vá ổ gà.