Có 2 kết quả :

Người dân vẫn lưu hành xe máy cũ nát gây ô nhiễm không khí - Ảnh: Như Ý

Chặn sớm nguồn ô nhiễm từ xe máy cũ, nát

TP - Xe máy cũ, nát không chỉ uy hiếp an toàn giao thông mà còn là một trong các nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tại Hà Nội, TPHCM. Đã tới lúc cần có giải pháp để giảm thiểu nguồn phát thải ô nhiễm này để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.