Xây dựng nông thôn mới, sao đời sống người dân vẫn khó khăn?

TPO - Về vấn đề xây dựng nông thôn mới, Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam, phản ánh, rất nhiều huyện đạt nông thôn mới nhưng đời sống của người dân vẫn khó khăn. Do đó, xây dựng nông thôn mới phải thực chất, chứ không nên chạy theo thành tích, hình thức.

Sáng 30/7, phát biểu tại Hội nghị lần thứ mười của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam cho rằng, mỗi một kỳ Đại hội MTTQ nên ghi một dấu ấn cụ thể về những việc làm được, chưa làm được. “Đọc báo cáo thì thấy, dường như chúng ta ca ngợi nhiều hơn là chỉ ra những cái yếu để phấn đấu tham gia giải quyết”, ông Nho nói.

Ông Long đề nghị trong nhiệm kỳ tới nên chọn một vài vấn đề cụ thể để tham gia giải quyết. “Trước đây MTTQ tham gia rất tích cực vào vụ ông Đoàn Văn Vươn (Hải Phòng). Những việc đó chúng ta cần phát huy mạnh mẽ hơn”, ông Long đề xuất.

Xây dựng nông thôn mới, sao đời sống người dân vẫn khó khăn? ảnh 1 Ông Trần Đình Long

Về vấn đề xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh, ông Long phản ánh, rất nhiều huyện đạt nông thôn mới nhưng đời sống của người dân vẫn khó khăn. Do đó, xây dựng nông thôn mới phải thực chất, chứ không nên chạy theo thành tích, hình thức.

Trước đó Báo cáo Tổng hợp ý kiến tại Hội nghị lần thứ 17 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết, qua thảo luận một số ý kiến đề nghị Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX cần ngắn gọn, cô đọng hơn. Trong đó, rà soát, đánh giá toàn diện hơn về tình hình các tầng lớp nhân dân về các bài học kinh nghiệm.

Một số ý kiến cho rằng việc đánh giá về cuộc vận động xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ qua chủ yếu đánh giá về kết quả xây dựng cơ sở vật chất, chưa chú trọng tuyên truyền, vận động trong lĩnh vực đời sống văn hóa, tinh thần, giáo dục truyền thống.

Có ý kiến đề nghị dự thảo báo cáo cần đề cập cụ thể hơn về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và hiệu quả do MTTQ giám sát, thực hiện. Một số ý kiến đề nghị, các hoạt động của MTTQ cần thiết thực, thể hiện tiếng nói “đại diện” cho nhân dân rõ hơn.

Đặc biệt, phần dự báo tình hình cần cập nhật các tình hình mới trong quan hệ quốc tế, nhất là vấn đề chủ quyền biển đạo hiện nay và việc ký kết các hiệp định thương mại kinh tế tự do thế hệ mới…

MỚI - NÓNG