Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội

0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh, trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII đã tổ chức hội nghị lần thứ 10, ngày 8/12. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo tổng kết năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021, chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2022; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, nội dung hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 gồm những vấn đề quan trọng nhằm đánh giá kết quả đạt được đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong năm 2021. Những kết quả đạt được trong năm có ý nghĩa quan trọng, là nền tảng và động lực cho việc đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022.

Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu khai mạc hội nghị

Về báo cáo tổng kết năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đồng chí đề nghị các đại biểu xem xét, đánh giá kỹ lưỡng những ưu điểm, hạn chế, đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022, đặc biệt về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng các cơ chế, chính sách cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVII. Tập trung đánh giá nguyên nhân tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2021 không đạt kế hoạch đề ra các giải pháp để bảo đảm an toàn trong sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng trước tác động của dịch bệnh Covid-19…

Đối với 2 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển giáo dục đào tạo và phát triển sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ, giải pháp đưa ra trong 2 dự thảo nghị quyết, bảo đảm sát với tình hình thực tiễn.

Về các báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư công, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên nghiên cứu, thảo luận kỹ về mục tiêu và định hướng cân đối thu chi, tổng mức vốn đầu tư, các mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc và cơ cấu phân bổ vốn; đặc biệt, có giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo tăng nguồn thu, giải quyết những tồn tại, hạn chế, yếu kém về tổ chức thực hiện. Từ thực tiễn quản lý, điều hành, các đồng chí Tỉnh ủy viên đề xuất biện pháp, giải pháp để bổ sung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong việc thực hiện kế hoạch tài chính và kế hoạch đầu tư công của tỉnh.

Ngay sau khai mạc, hội nghị nghe các báo cáo tóm tắt, tờ trình và tiến hành thảo luận tại tổ. Với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, am hiểu tình hình thực tế, các đồng chí Tỉnh ủy viên tiến hành thảo luận tại tổ và tại hội trường với 106 lượt ý kiến. Các ý kiến thảo luận khẳng định năm 2021, Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện khó khăn, thuận lợi đan xen song toàn Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực. Các đại biểu cũng nhất trí ban hành 2 Nghị quyết của Tỉnh uỷ về phát triển giáo dục và phát triển sự nghiệp y tế.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục quan đầu tư các công trình xử lý rác thải ô nhiễm môi trường, xây dựng nghĩa trang tập trung, cơ sở y tế cộng đồng; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, đầu tư camera an ninh, hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý an ninh mạng; đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân với các cơ quan công quyền; triển khai hiệu quả việc thí điểm đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, tạo sự đột phá để nhân rộng ra toàn tỉnh; quy hoạch mô hình trường học theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, phát triển toàn diện cho học sinh.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; chủ động triển khai các giải pháp cụ thể, phù hợp và kịp thời đối với từng ngành, từng lĩnh vực, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh xảy ra.

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh, trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; triển khai có hiệu quả và tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quy định, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thực hiện giải pháp đột phá về công tác cán bộ, về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên…

Về phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản nhất trí với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội - môi trường năm 2022, trong đó chú trọng xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Tập trung hoàn thành phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030; điều chỉnh quy hoạch có liên quan phù hợp với quy hoạch tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, nhất là các dự án hạ tầng khu công nghiệp, các dự án đầu tư công trọng điểm. Nâng cao mức giải ngân gắn với chất lượng giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp…

MỚI - NÓNG