Vĩnh Phúc quán triệt các kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng

0:00 / 0:00
0:00
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định số 22,24,37,41; các kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 10 của BTV Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
Vĩnh Phúc quán triệt các kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng ảnh 1

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều quy định, kết luận, hướng dẫn quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để triển khai thực hiện trong suốt nhiệm kỳ. Đối với Đảng bộ tỉnh, từ sau Đại hội khóa XVII đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành một số nghị quyết, chỉ thị quan trọng về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt nội dung Quy định số 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24 về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 41 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh truyền đạt nội dung Quy định số 22 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Chỉ thị số 10 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bộ tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng An đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động rà soát, xây dựng các quy chế, quy định, hướng dẫn và chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phù hợp với những điểm mới sửa đổi, bổ sung tại các quy định. Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung mới được bổ sung tại Quy định số 22 và phải thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục và quy trình kiểm tra, giám sát theo quy định.

MỚI - NÓNG
Giá vàng nhẫn tròn trơn bán ra mức 77,8 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC bán ra 80 triệu đồng/lượng. (Ảnh:PQ).
Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng
TPO - Sáng nay (19/7), giá vàng nhẫn tròn trơn tiếp tục tăng 400.000 đồng/lượng so với hôm qua, lên mức 77,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC bán ra duy trì mức 80 triệu đồng/lượng.