Việt Nam vào top nước phát triển du lịch nhanh nhất thế giới

Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc vừa công bố danh sách 20 quốc gia có sự phát triển du lịch nhanh nhất thế giới năm 2019, trong đó Việt Nam xếp thứ 7.