Việt Nam thổn thức trong những mạch đường của Pháp

TP - Báo "Nhân đạo" (Pháp) vừa đăng bài với cái tít khá gợi cảm giới thiệu về cuốn sách song ngữ mới ra của bà Trần Thu Dung mang tên "Dấu ấn Việt Nam qua tên những con đường của Pháp". Bài của nhà báo Lina Sankari, phụ trách phần Đông Nam Á. Người dịch: Thái Sơn và Đình Thu.

"Dấu ấn Việt Nam qua tên những con đường ở Pháp", tác giả Trần Thu Dung, với lời giới thiệu của nhà sử học Alain Ruscio, Chủ tịch CID (Trung tâm Thông Tin và Tư liệu về Việt Nam) và ông Patrice Jorland, Chủ tịch Hội Ái hữu Pháp Việt (Paris). Sách dày 207 trang, do nxb. Văn hóa Thông Tin và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây (Hà Nội) ấn hành.

Theo tác giả Trần Thu Dung: "Tên mà nhà nước chọn đặt cho các đường mang mục đích chính trị". Tác giả dành toàn bộ cuốn sách để nói về những dấu ấn của Việt Nam tại Pháp, qua 200 tên những đường phố tại Pháp và Hải ngoại thuộc Pháp.

Việt Nam thổn thức trong những mạch đường của Pháp ảnh 1

Ở đây, một mảng tiềm thức hậu thuộc địa của nước Pháp bị khám phá: từ thất bại thê thảm của tên đường "Những người từ Điện Biên Phủ" đến những tên đường vinh danh "Cựu chiến binh Đông Dương".

Cuốn sách song ngữ Việt Pháp này cho chúng ta cái nhìn độc đáo về lịch sử chung của hai quốc gia cùng với những bản đồ chính xác của đường phố.

Mặc dù  vẫn còn đọng lại trong tiềm thức dân Pháp một vài nuối tiếc thời thực dân  xa xưa chưa quên hẳn được, một số đường ở Pháp vinh danh cố Chủ tịch Hồ Chí Minh và  thanh niên  anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, thành viên Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam bị tử hình công khai vì đã toan ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và đại sứ Hoa kỳ tương lai ở Sài Gòn, khi họ đi thăm miền Nam Việt Nam năm 1963.

Cuốn sách này là một sáng kiến tuyệt vời để bế mạc năm Việt Nam tại Pháp (2014) một cách độc đáo hiếm có!.

MỚI - NÓNG