Vì sao Tôn Ngộ Không thắng kiện?

Vì sao Tôn Ngộ Không thắng kiện?
TP - Tòa sơ thẩm liên quốc gia mở phiên tòa lưu động xử sơ thẩm vụ kiện hy hữu.

> Thư gửi mạ mùa mưa bão

Nguyên đơn: Tôn Ngộ Không, bí danh Tôn Hành Giả.

Bị đơn: Cộng đồng báo mạng xứ Nam.

Nội dung khởi kiện: Tôn Ngộ Không khởi kiện cộng đồng báo mạng xứ Nam về tội: Vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự cá nhân.

Phần thẩm vấn, chánh tòa hỏi: Căn cứ vào đâu ngươi kiện cộng đồng mạng xứ Nam vu khống?

Tôn Ngộ Không dõng dạc: Thưa tòa! Từ ngày tháp tùng Đường Tăng sang xứ cực lạc thỉnh kinh xong, thần thủ phận làm kiếp thảo dân, an phận thủ thường, vui thú điền viên ở xứ Hoa Quả Sơn, đâu có màng ngó chi đến nhân tình thế sự?...

Chánh tòa: Thế ý ngươi nói, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng ư?

Tôn hành giả: Dạ bẩm! Đúng vậy! Không biết vì can cớ chi cộng đồng mạng xứ Nam đồng loạt ném đá nói rằng thảo dân bảo kê cho cô bé chỉ cần 700 đô đi 25 nước…...

Chánh tòa: Có chuyện đó ư? Sự thể nó ra làm sao?

Ngộ Không: Họ đồng thanh nói rằng đi 25 nước mà chỉ cần 700 đô, họa có Tôn Ngộ Không giúp sức thôi. Trong khi, thời phò Tam Tạng, dù sao thảo dân cũng thủ bát tộ bằng vàng nặng mấy chục cây, chứ đâu đi bằng hai bàn tay trắng…

Chánh tòa: Nghĩa là ngươi không giúp cô ta chứ gì? Vậy ai giúp?

Ngộ Không: Dại gái cỡ đấy chỉ có Bát Giới thôi, thưa tòa!

Chánh tòa: Nay tuyên, Ngộ Không thắng kiện vì đã có hình nhân thế mạng. Truyền phiên xử sau sẽ là Trư Bát Giới!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG