Vị quan thanh liêm nào từng từ chối cả mâm vàng hối lộ?

Vị quan thanh liêm nào từng từ chối cả mâm vàng hối lộ?
TPO - Theo "Đại Việt sử ký toàn thư", ông là một trong những vị quan thanh liêm nhất lịch sử phong kiến Việt Nam. Khi còn giữ chức Thái phó của triều Lý, ông từng từ chối cả mâm vàng hối lộ của Chiêu Linh hoàng thái hậu để sửa di chiếu của vua Lý Anh Tông.
Vị quan nào ở triều Lý từng từ chối cả mâm vàng hối lộ?

1. Vị quan nào ở triều Lý từng từ chối cả mâm vàng hối lộ?

 • icon

  Tô Hiến Thành

 • icon

  Lý Thường Kiệt

 • icon

  Lê Phụng Hiểu

Biết Chiêu Linh Thái hậu vẫn tìm cách giả di chiếu, Tô Hiến Thành đã làm gì để bà không thể thực hiện được mưu đồ?

2. Biết Chiêu Linh Thái hậu vẫn tìm cách giả di chiếu, Tô Hiến Thành đã làm gì để bà không thể thực hiện được mưu đồ?

 • icon

  Luận tội Chiêu Linh Thái hậu

 • icon

  Giam lỏng Chiêu Linh Thái hậu

 • icon

  Căn dặn các quan tả hữu hết lòng phò ấu chúa

 Tô Hiến Thành phục vụ dưới hai đời vua nào?

3. Tô Hiến Thành phục vụ dưới hai đời vua nào?

 • icon

  Lý Anh Tông và Lý Cao Tông

 • icon

  Lý Thánh Tông và Lý Cao Tông

 • icon

  Lý Thánh Tông và Lý Anh Tông

Tháng 6 /1179, Tô Hiến Thành mất, vua Lý Cao Tông đã ăn chay, nghỉ chầu đúng hay sai?

4. Tháng 6 /1179, Tô Hiến Thành mất, vua Lý Cao Tông đã ăn chay, nghỉ chầu đúng hay sai?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

Ai là phán quan nhà Trần từng móc họng trả thức ăn cho kẻ hối lộ?

5. Ai là phán quan nhà Trần từng móc họng trả thức ăn cho kẻ hối lộ?

 • icon

  Trần Thủ Độ

 • icon

  Trần Khánh Dư

 • icon

  Trần Thì Kiến

Vị vua nào của triều Nguyễn ra lệnh xử tử cùng lúc 17 viên quan nhận hối lộ?

6. Vị vua nào của triều Nguyễn ra lệnh xử tử cùng lúc 17 viên quan nhận hối lộ?

 • icon

  Thiệu Trị

 • icon

  Tự Đức

 • icon

  Minh Mạng

Vị Vua nào xử tử cha vợ mình về tội tham nhũng?

7. Vị Vua nào xử tử cha vợ mình về tội tham nhũng?

 • icon

  Minh Mạng

 • icon

  Thiệu Trị

 • icon

  Trần Thái Tông

Ai bị vua Minh Mạng chặt tay vì tham nhũng?

8. Ai bị vua Minh Mạng chặt tay vì tham nhũng?

 • icon

  Đoàn Công Lý

 • icon

  Nguyễn Đức Tuyên

 • icon

  Lê Minh Giản

Dưới thời vua Lý Anh Tông, vai trò quan văn hay tướng võ của Tô Hiến Thành nổi trội hơn?

9. Dưới thời vua Lý Anh Tông, vai trò quan văn hay tướng võ của Tô Hiến Thành nổi trội hơn?

 • icon

  Quan văn

 • icon

  Tướng võ

Năm 1179, khi Tô Hiến Thành ốm nặng, Đỗ Thái hậu (mẹ của Lý Cao Tông) tới thăm và hỏi Tô Hiến Thành người có thể thay thế ông khi ông mất. Tô Hiến Thành đã tiến cử ai sau đây?

10. Năm 1179, khi Tô Hiến Thành ốm nặng, Đỗ Thái hậu (mẹ của Lý Cao Tông) tới thăm và hỏi Tô Hiến Thành người có thể thay thế ông khi ông mất. Tô Hiến Thành đã tiến cử ai sau đây?

 • icon

  Đỗ An Di (em trai Đỗ Thái hậu)

 • icon

  Tham tri chính sự Vũ Tán Đường

 • icon

  Gián nghị đại phu Trần Trung Tá

Vị vua nhà Lý nào ăn chơi vô độ, xa hoa trụy lạc, bỏ bê triều chính?

11. Vị vua nhà Lý nào ăn chơi vô độ, xa hoa trụy lạc, bỏ bê triều chính?

 • icon

  Lý Cao Tông

 • icon

  Lý Huệ Tông

 • icon

  Lý Thánh Tông

MỚI - NÓNG