Có 7 kết quả :

Các thành viên Đội hình Camera 360 trẻ chuẩn bị hành trang “tác nghiệp”. Ảnh: Tiến Vũ.

Đội hình Camera 360 trẻ

TP - Những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường của người dân Thủ đô… sẽ bị Đội hình Camera 360 trẻ của Thành Đoàn Hà Nội chụp, quay lại để nhắc nhở, hoặc gửi cho cơ  quan chức năng xử lý.