Vận tải cơ C295 thử nghiệm thành công tiếp nhiên liệu trên không

Khả năng tiếp dầu trên không của C295 được Airbus nâng cấp nhằm đa dạng hóa sự lựa chọn của khách hàng với dòng vận tải cơ hạng trung này.

Có thể bạn quan tâm