Uy lực của tên lửa LRASM theo lý thuyết.

Hồi tháng 12/2017, một oanh tạc cơ B-1B Lancer cũng phóng thành công hai LRASM và đánh trúng mục tiêu tại vùng biển không được tiết lộ.