Có 1 kết quả :

Tân Á Đại Thành tặng hơn 200 bồn nước 1000 lít cho người dân nghèo

Tân Á Đại Thành tặng hơn 200 bồn nước 1000 lít cho người dân nghèo

Thực hiện mục tiêu và trách nhiệm xã hội, chia sẻ với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn và mang lại cuộc sống an toàn với nguồn nước đảm bảo, vừa qua Tập đoàn Tân Á Đại Thành kết hợp cùng Ủy ban Mật trận Tổ Quốc tỉnh Bến Tre đã trao tặng hơn 200 bồn nước 1000 lít cho người dân nghèo tại Huyện Châu Thành.