UBND tỉnh Bình Dương họp thông qua các nội dung trình HĐND

UBND tỉnh Bình Dương họp thông qua các nội dung trình HĐND
UBND tỉnh Bình Dương vừa tổ chức phiên họp lần thứ 25 thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát của HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về  Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện lời hứa và kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020...

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết với 4 tờ trình trực tiếp và dự thảo nghị quyết có 3 dự thảo đủ điều kiện thông qua HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020.

Riêng Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh, để bảo đảm nội dung cũng như đáp ứng yêu cầu về chỉ tiêu đầu tư công, đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố căn cứ danh mục rà soát nhanh chóng hoàn chỉnh văn bản chính thức gửi Sở Tài nguyên Môi trường để có báo cáo gửi về UBND tỉnh bổ sung và trình HĐND tỉnh trong thời gian sắp tới.

MỚI - NÓNG