Có 6 kết quả :

Tôn Điện Anh và vụ án đào lăng mộ Từ Hy thái hậu

Tôn Điện Anh và vụ án đào lăng mộ Từ Hy thái hậu

Trong lịch sử Trung Hoa, chuyện đào lăng mộ nhằm mục đích trả thù và vơ vét đồ tùy táng quý giá không phải là hiếm, thậm chí trở thành cơn sốt vào đời Hán. Những nhân vật có tiếng như Ngũ Tử Tư, Hạng Vũ, Tào Tháo, Hoàng Sào… đều từng thực hiện việc "táng tận thiên lý" này.