Có 3 kết quả :

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị tập trung xử lý tham nhũng lớn thông qua lợi ích nhóm, sân sau

Tập trung chống tham nhũng lớn

TP - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, bên cạnh chống tham nhũng "vặt", cần tập trung chống tham nhũng lớn, nhất là tham nhũng thông qua các hình thức lợi ích nhóm,sân sau.