Trước khi có đồng hồ báo thức, người Anh làm gì để dậy đúng giờ?

Trước khi có đồng hồ báo thức, người dân các nước có nhiều cách khác nhau để dậy đúng giờ. Tại Anh, gọi người khác dậy là một nghề được trả tiền.

Có thể bạn quan tâm