Trung ương nghe báo cáo chuyên đề xung đột Nga – Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Hội nghị lần thứ năm, Trung ương đã nghe báo cáo chuyên đề: "Xung đột Nga - Ukraine: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra".
Trung ương nghe báo cáo chuyên đề xung đột Nga – Ukraine ảnh 1

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 5. Ảnh Nhật Minh

Theo thông cáo báo chí về phiên bế mạc Hội nghị lần thứ năm (ngày 10/5): Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường nghe Báo cáo chuyên đề: Xung đột Nga - Ukraine: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

9 giờ 30 phút: Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình nội dung Trung ương thảo luận về Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Buổi chiều: Trung ương họp phiên bế mạc tại Hội trường.

Trung ương cho ý kiến về các nội dung Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình các vấn đề Trung ương thảo luận tại Hội nghị.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

MỚI - NÓNG