Trung Quốc lần đầu tiên phóng thành công tên lửa đẩy từ mặt biển

Tên lửa Trường Chinh 11 cất cánh từ bệ phóng trên biển Hoàng Hải, mang theo 2 vệ tinh thí nghiệm và 5 vệ tinh thương mại vào vũ trụ.

Có thể bạn quan tâm