Có 2 kết quả :

Bộ Tư pháp ra thông cáo về vụ ông Trịnh Vĩnh Bình

Bộ Tư pháp ra thông cáo về vụ ông Trịnh Vĩnh Bình

TPO - Bộ Tư pháp đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan và Công ty Luật đại diện cho Chính phủ Việt Nam nghiên cứu kỹ nội dung Phán quyết để thực hiện các bước tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích của Chính phủ Việt Nam.