Trình Hội nghị Trung ương 4 đề án tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng

0:00 / 0:00
0:00
Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến (ảnh xaydungdang)
Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến (ảnh xaydungdang)
TPO - Đề án về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” sẽ được trình Hội nghị Trung ương 4 tới đây.

Chiều 30/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III-2021, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV-2021 tại 70 điểm cầu trên cả nước.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng đến nhiều mặt công tác, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong quý III-2021 đã nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong quý III-2021, đặc biệt trong điều kiện khẩn trương, cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Về nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, bà Mai lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như, hoàn thiện các sản phẩm Đề án “Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trình Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) và các quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Tham mưu thực hiện kịp thời công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm đúng nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, quy định. Thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Ngoài ra, tích cực chuẩn bị nội dung phục vụ tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương thông qua, ban hành Kết luận.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

MỚI - NÓNG