Triều đại nào có nhiều dịch bệnh nhất được sử sách ghi chép?

TPO - Trong Đại Nam thực lục thấy chép gần 70 trận dịch lớn nhỏ trong thời gian 75 năm (từ năm 1820 đến 1895, trung bình hơn 1 năm xảy ra 1 trận).
Trận dịch đầu tiên ở nước ta được sử sách ghi chép diễn ra từ thời nào?

1. Trận dịch đầu tiên ở nước ta được sử sách ghi chép diễn ra từ thời nào?

 • icon

  Tiền Lý

 • icon

  Hậu Lê

 • icon

Triều đại có nhiều dịch bệnh nhất được sử sách ghi chép?

2. Triều đại có nhiều dịch bệnh nhất được sử sách ghi chép?

 • icon

 • icon

  Tiền Lê

 • icon

  Nguyễn

Trận dịch dưới thời vua nào khiến hơn nửa triệu người tử vong?

3. Trận dịch dưới thời vua nào khiến hơn nửa triệu người tử vong?

 • icon

  Dực Đức

 • icon

  Tự Đức

 • icon

  Thành Thái

Hoàng tử triều Nguyễn nào sau đây bị chết bởi bệnh đậu mùa?

4. Hoàng tử triều Nguyễn nào sau đây bị chết bởi bệnh đậu mùa?

 • icon

  Nguyễn Phúc Nguyên

 • icon

  Nguyễn Phúc Cảnh

 • icon

  Nguyễn Phúc Đảm

 Vua triều Nguyễn mắc bệnh đậu mùa khi còn bé, may mắn thoát chết?

5. Vua triều Nguyễn mắc bệnh đậu mùa khi còn bé, may mắn thoát chết?

 • icon

  Minh Mạng

 • icon

  Gia Long

 • icon

  Tự Đức

Bệnh để lại di chứng gì cho vua Tự Đức về sau?

6. Bệnh để lại di chứng gì cho vua Tự Đức về sau?

 • icon

  Vô sinh

 • icon

  Bại liệt

 • icon

  Méo mặt

Trận dịch tả năm 1820 khiến bao nhiêu người chết?

7. Trận dịch tả năm 1820 khiến bao nhiêu người chết?

 • icon

  106.835

 • icon

  206.835

 • icon

  306.835

Thi hào nào chết trong trận dịch lịch sử năm 1820?

8. Thi hào nào chết trong trận dịch lịch sử năm 1820?

 • icon

  Nguyễn Du

 • icon

  Cao Bá Quát

 • icon

  Hồ Xuân Hương

Vua đầu tiên của nước ta cho phép dùng vắcxin ngăn ngừa bệnh đậu mùa?

9. Vua đầu tiên của nước ta cho phép dùng vắcxin ngăn ngừa bệnh đậu mùa?

 • icon

  Gia Long

 • icon

  Minh Mạng

 • icon

  Thiệu Trị

MỚI - NÓNG
Vé máy bay nội địa tăng trong khung giá: Điều đó không sai, nhưng...
Vé máy bay nội địa tăng trong khung giá: Điều đó không sai, nhưng...
TPO - Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thị Phúc cho biết, từ đầu năm đến nay giá vé máy bay tăng rất cao, trung bình từ 13-25%. Cơ quan chức năng cho rằng dù giá vé nội địa tăng nhưng “vẫn trong khung giá” quy định. Bà Phúc cho rằng điều đó không sai nhưng qua kết quả tìm kiếm thì giá vé nội địa chênh lệch cao so với các nước trong khu vực.